Šiandien ministras pasirašė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. V-1366 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (šiandien bus paskelbtas TAR, įsigalios kitą dieną po paskelbimo TAR), kuriuo Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašas papildomas išlyga, kad į medicininės reabilitacijos bei stacionarines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas iš stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų arba iš namų ar kitos gyvenamosios vietos pacientai perkeliamiems ar vykstantiems pacientams neatliekamas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu):

- jei pacientas arba jį slaugyti ar prižiūrėti liekantys kiti asmenys yra pasveikę nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), patvirtintos teigiamu SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) ar SARS-CoV-2 antigeno testo rezultatu,  neturi COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingų simptomų bei neatitinka epidemiologinių COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) kriterijų ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), išskyrus atvejus, kai įstaigos vadovo nustatyta tvarka tyrimų dažnumas ir būtinybė nustatomi atsižvelgiant į individualią kiekvieno asmens / ar pacientų grupės riziką užsikrėsti ar užkrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

- jei pacientas arba jį slaugyti ar prižiūrėti liekantys kiti asmenys yra paskiepyti viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų (terminai nurodyti pagal vakcinų specifikaciją):

- praėjus 14 parų po antrosios „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos dozės suleidimo;

- praėjus 7 paroms po antrosios „Comirnaty“ vakcinos dozės suleidimo;

- praėjus 15 dienų po antrosios „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;

- praėjus 14 dienų po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo.

Taip pat Apraše nurodoma, kad kai viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) atliekamas medicininės reabilitacijos arba stacionarines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje, pacientas atskiriamas nuo kitų pacientų laikotarpiui, iki bus gautas SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) atsakymas.

Informuojame, kad planuojama atnaujinti kineziterapeutų ir ergoterapeutų medicinos normas. Specialistų ruošimo įstaigos kviečiamos teikti atstovus į darbo grupes.

Kvietimus rasite čia: Kineziterapeutų MN  ir  Ergoterapeutų MN

 PRIDEDAME 2021-01-08 D. VYKUSIO POSĖDŽIO SU VLK IR SAM ATSTOVAIS ĮSAKYMŲ PRISTATYMO MEDŽIAGĄ BEI KVIETIMĄ Į 2021-01-15 D. POSĖDĮ

Laba diena, gerbiami darbo grupės nariai ir kolegos,

Dėkojame visiems už aktyvų dalyvavimą penktadienį vykusiame posėdyje ir maloniai kviečiame pratęsti diskusijas sausio 15 d. 15 val. Nuorodą į susitikimą rasite žemiau.

Informuojame, kad penktadienį SAM įvykusio pasitarimo dėl pirmojo etapo ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų pristatymas yra prieinamas VLK interneto svetainėje adresu: ​Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos 2021 metais.

Kaip ir buvo sutarta posėdyje, laukiame iš darbo grupės kolegų apibendrintos informacijos, išvadų ir siūlymų iki trečiadienio.

Taip pat maloniai prašome Draugijų ir Asociaciją pasidalinti šiuo kvietimu ir nuoroda su suinteresuotomis institucijomis.

 Dėkojome visiems už bendradarbiavimą.

Nuoširdžiausi linkėjimai, iki pasimatymo penktadienį.

 

Pagarbiai

Elita Radkevič

________________________________________________________________________________

„Microsoft Teams“ susitikimas

Prisijunkite naudodami savo kompiuterį ar mobiliojo įrenginio programėlę

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo

Sužinokite daugiau | Susitikimo parinktys

 PRIDEDAME 2021-01-08 D. VYKUSIO POSĖDŽIO SU VLK IR SAM ATSTOVAIS ĮSAKYMŲ PRISTATYMO MEDŽIAGĄ BEI KVIETIMĄ Į 2021-01-15 D. POSĖDĮ

Laba diena, gerbiami darbo grupės nariai ir kolegos,

Dėkojame visiems už aktyvų dalyvavimą penktadienį vykusiame posėdyje ir maloniai kviečiame pratęsti diskusijas sausio 15 d. 15 val. Nuorodą į susitikimą rasite žemiau.

Informuojame, kad penktadienį SAM įvykusio pasitarimo dėl pirmojo etapo ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų pristatymas yra prieinamas VLK interneto svetainėje adresu: ​Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos 2021 metais. (PDF)

Kaip ir buvo sutarta posėdyje, laukiame iš darbo grupės kolegų apibendrintos informacijos, išvadų ir siūlymų iki trečiadienio.

Taip pat maloniai prašome Draugijų ir Asociaciją pasidalinti šiuo kvietimu ir nuoroda su suinteresuotomis institucijomis.

 Dėkojome visiems už bendradarbiavimą.

Nuoširdžiausi linkėjimai, iki pasimatymo penktadienį.

 

Pagarbiai

Elita Radkevič

________________________________________________________________________________

„Microsoft Teams“ susitikimas

Prisijunkite naudodami savo kompiuterį ar mobiliojo įrenginio programėlę

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo

Sužinokite daugiau | Susitikimo parinktys

 


DALINAMĖS RAŠTU, KURĮ 2021-01-07 D. IŠSIUNTĖME RAŠTE MINIMIEMS ADRESATAMS. 

Laba diena,

2021.01.05 vykusiame Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugijos (LFMRGD) valdybos ir draugijos narių susirinkime pakartotinai apsvarstyti teisės aktai:

1) „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO, priimtas 2020 m. gruodžio 28 d. Nr. V-3032 

2) „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO BEI PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, priimtas 2020 m. gruodžio 28 d. Nr. V-3033

Kadangi šie teisės aktai sukėlė nemažą diskusijų ir nepasitenkinimo audrą visoje fizinės medicinos ir reabilitacijos bendruomenėje, susirinkime dalyvavusių asmenų nuomone būtina skubos tvarka stabdyti teisės aktų galiojimą, atnaujinti diskusijas SAM organizuotoje darbo grupėje dėl V-50 įsakymo "DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO" redakcijos pakeitimo.

 

Pridedame LFMRGD raštą.

 

Pagarbiai,

Lina Varžaitytė

LFMRGD prezidentė


PRIDEDAM SAM KVIETIMĄ Į 2021-01-08 D. NUOTOLINĮ SUSIRINKIMĄ DĖL PIRMOJO ETAPO AMBULATORINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO

Laba diena, gerbiami darbo grupės nariai ir kolegos,

Nuoširdžiai norime visiems padėkoti už Jūsų indėlį gerinant medicininės reabilitacijos prieinamumą Lietuvoje ir palinkėti visiems sveikatos ir kantrybės mūsų darbuose.

Kaip jau žinote nuo š. m. sausio mėn. įsigaliojo LR sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimai:

  1. Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimas 2020 m. gruodžio 28 d. Nr.  V-3032 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/30b16100490411eb8d9fe110e148c770
  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas 2020 m. gruodžio 28 d. Nr. V-3033 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f46965048f111eb8d9fe110e148c770

 Kviečiame Jus sausio 8 d. 15 val. sudalyvauti SAM organizuojamame pasitarime, kuriame bus pristatyti esminiai minėtų įsakymų pakeitimai (VLK pristatymas). Nuorodą į susitikimą rasite žemiau.

 Taip pat maloniai prašome Draugijų ir Asociaciją pasidalinti šiuo kvietimu su suinteresuotomis institucijomis.

 Dėkojome visiems už bendradarbiavimą.

 Nuoširdžiausi linkėjimai, iki pasimatymo penktadienį.

 Pagarbiai

Elita Radkevič

________________________________________________________________________________

„Microsoft Teams“ susitikimas

Prisijunkite naudodami savo kompiuterį ar mobiliojo įrenginio programėlę

 

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo


 


Dalinamės VLK atstovo atsakymais į aktualius klausimus (gauta 2020-12-31 d.):

1.       Ar skiriant pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas gydytojas turi žymėti  Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos kodą (3189, 3190, 3193 arba 3194)

Atsakymas – teisingai, FMR gydytojas konsultuoja (paslaugų kodai 3189, 3190, 3193 arba 3194) ir paskiria pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugą (paslaugų kodai  3855 – 3864, VLK įsakymas 2020-12-30 Nr. 1K-399).

 

2.       Ar skiriant pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslaugą gali būti skiriama tik viena (?) priemonės rūšis: kineziterapija, fizioterapija, masažas ar ergoterapija ir atliekama 20 tos pačios rūšies procedūrų?

Atsakymas – FMR gydytojas nusprendžia kokių rūšių priemones paskirti. Tuo atveju, jeigu būtų paskirta didžiausios apimties paslauga (20 priemonių), ją gali sudaryti vienos arba dviejų, arba trijų, arba keturių rūšių priemonės. 

 

3.       Kai pacientui reikalingos kelių priemonių rūšių programa, kaip ją paskirti, kai SAM įsakyme V-3032 2020-12-28 d. 1.3. ir 1.4  punktų 1.2 papunkčiuose nurodoma „Ambulatorinio gydymo metu fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas įvertina paciento biosocialines funkcijas ir pagal poreikį skiria VIENĄ pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugą“?

Atsakymas – skiriama viena paslauga, tačiau ją sudaro skirtingos priemonių rūšys ir skirtingas priemonių skaičius. Gydytojas paskiria tokią paslaugą, kuri savo priemonių skaičiumi būtų tinkama pasiekti gydymo rezultatą. 

 

4.       Kas 025-LK formoje turi suvesti kodus, reglamentuotus Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-399 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo?

Atsakymas – paslaugos kodus suveda gydytojas, o atliktų priemonių ACHI kodus – FMR gydytojo komandos nariai, kurie atlieka tas priemones.

 

5.       Kaip bus apmokama pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, kai pacientas dėl pateisinamų (arba ne) priežasčių atliks pvz. 19 procedūrų?

Atsakymas – apmokam bus už paslaugą, kuri atitinka SAM įsakymu V-3032 nustatytus paslaugos reikalavimus: ne mažiau 5, 10, 15, 20 priemonių.

 

6.       Kas yra fizioterapeutas? Tokios specialybės LR nėra.

Atsakymas – specialybės nėra, bet pareigybė tokia yra.

 

7.       Kai skiriama pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, teikiama grupei žmonių kuriam pacientui, iš pvz. 8 dalyvaujančių grupiniuose užsiėmimuose žymėti šios paslaugos kodą?

Atsakymas – kai paslauga teikiama grupei žmonių paslauga registruojama kiekvienam grupinės paslaugos nariui, tačiau tik vienam kortelės ( Nr. 025/a-LK ) 36 skiltyje yra žymimas skaitmuo „2“, o kitų – žymimas skaitmuo „3“. (prašysiu sekti SAM 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 pakeitimą, kuris artimiausiu metu pasirodys).


 Gerbiami Draugijos nariai, jei turite klausimų, susijusiu su naujaisiais įsakymais, rašykite This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

DALINAMĖS RAŠTU, KURĮ 2021-01-07 D. IŠSIUNTĖME RAŠTE MINIMIEMS ADRESATAMS. 

Laba diena,

2021.01.05 vykusiame Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugijos (LFMRGD) valdybos ir draugijos narių susirinkime pakartotinai apsvarstyti teisės aktai:

1) „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO, priimtas 2020 m. gruodžio 28 d. Nr. V-3032 

2) „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO BEI PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, priimtas 2020 m. gruodžio 28 d. Nr. V-3033

Kadangi šie teisės aktai sukėlė nemažą diskusijų ir nepasitenkinimo audrą visoje fizinės medicinos ir reabilitacijos bendruomenėje, susirinkime dalyvavusių asmenų nuomone būtina skubos tvarka stabdyti teisės aktų galiojimą, atnaujinti diskusijas SAM organizuotoje darbo grupėje dėl V-50 įsakymo "DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO" redakcijos pakeitimo.

 

Pridedame LFMRGD raštą.

 

Pagarbiai,

Lina Varžaitytė

LFMRGD prezidentė