Šiandien ministras pasirašė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 9 d. įsakymą Nr. V-1366 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (šiandien bus paskelbtas TAR, įsigalios kitą dieną po paskelbimo TAR), kuriuo Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašas papildomas išlyga, kad į medicininės reabilitacijos bei stacionarines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas iš stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų arba iš namų ar kitos gyvenamosios vietos pacientai perkeliamiems ar vykstantiems pacientams neatliekamas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu):

- jei pacientas arba jį slaugyti ar prižiūrėti liekantys kiti asmenys yra pasveikę nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), patvirtintos teigiamu SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) ar SARS-CoV-2 antigeno testo rezultatu,  neturi COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingų simptomų bei neatitinka epidemiologinių COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) kriterijų ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), išskyrus atvejus, kai įstaigos vadovo nustatyta tvarka tyrimų dažnumas ir būtinybė nustatomi atsižvelgiant į individualią kiekvieno asmens / ar pacientų grupės riziką užsikrėsti ar užkrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

- jei pacientas arba jį slaugyti ar prižiūrėti liekantys kiti asmenys yra paskiepyti viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų (terminai nurodyti pagal vakcinų specifikaciją):

- praėjus 14 parų po antrosios „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos dozės suleidimo;

- praėjus 7 paroms po antrosios „Comirnaty“ vakcinos dozės suleidimo;

- praėjus 15 dienų po antrosios „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;

- praėjus 14 dienų po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo.

Taip pat Apraše nurodoma, kad kai viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) atliekamas medicininės reabilitacijos arba stacionarines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje, pacientas atskiriamas nuo kitų pacientų laikotarpiui, iki bus gautas SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) atsakymas.