Apibendrintai pasidalinu mintimis apie 2019.03.04 vykusį susitikimą su Gerb. Rasa Biekšiene.

1) Dėl FMR normos. Gerb. Rasa Biekšienė pabrėžė kad FMR normos projektas susilaukė labai daug atgarsių, tiek teigiamų, tiek neigiamų. Net susilaukta raštų iš tarptautinių kineziterapeutų ir ergoterapeutų draugijų apie kompetencijų ribas tarp FMR gydytojų ir kineziterapeutų bei ergoterapeutų. Gerb. Rasa per kovo mėn "apdoros", susistemins visus atsiliepimus ir tikėtina balandžio mėn bus organizuojamas pakartotinas darbo grupės susirinkimas. Tiek buvo rekomenduota pačios Gerb Rasos, tiek ir mūsų nuomone, į darbo grupės susirinkimą pakviesti papildomų FMR gydytojų specialistų. Manau į šį susirinkimą būtina pakviesti Gerb Svetlaną Lenickienę, gal būt yra tikslingi ir kiti asmenys. Laukiu jūsų siūlymų.

2) V-50. Užsitęsė FIM pirkimai, vis dar nevyksta mokymai, todėl sustabdytas įsakymo nagrinėjimas. Tačiau buvo pritarta draugijos nuomonei tęsti įsakymo nagrinėjimo klausimus, kurių yra nemažai ir jie nesusiję su FIM integracija. Taigi, belieka laukti.

3) kineziterapeutų ir kitų komandos narių veikla. Dar kartą pabrėžta, kad komandai vadovauja FMR gydytojas, visi kiti nariai tik vykdytojai savo kompetencijos ribose. Pritarta nuomonei, kad į FMR specialistų komandos narių veiklos klausimų svarstymus būtų kviečiami FMR gydytojai.

4) BPG ir kineziterapeutai - šis projektas paremtas "sveikos gyvensenos principais", ši užduotis būtų deleguojama BPG komandoje esančiam kineziterapeutui, jei jis būtų ten įdarbintas. Mes papildomai rekomendavome BPG komandos kineziterapeutui deleguoti namų reabilitacijos paslaugas. Lygegriačiai perdaviau žinią apie retų nervo-raumens ligų asociacijos ir LSMU neurologų nuogastavimus prašymus kaip galima geriau padidinti reabilitacijos prieinamumą šiems asmenims. Vienas iš sprendimo būdų būtų praplėsti namų reabilitacijos indikacijas, kad šie neįgalūs asmenys patektų į šį sąrašą. Ir tai būtų puiki "niša" dirbti kineziterapeutams namuose. Šis klausimas vienareikšmiškai bus iškeltas nagrinėjant V-50, kadangi ši asociacija yra labai aktyvi, ir oficialūs raštai yra pateikti SAM.

5) Fizioterapija --> intensyvūs parametrai. Mūsų siūlymas, kad procedūras atliktų medicinos personalas, turintis specialų išsilavinimą ir praktinę patirtį. Kineziterapeutų, ypač tik ką baigusių studijas praktinė patirtis nepakankama.

6) papildoma-alternatyvi medicina. Dar tik projektas, bet jau sparčiai keliauja link galutinio patvirtinimo. Jei kyla klausimų, tikrai galima susisiekti su Gerb. Jūrate Martinoniene This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ir pateikti visus klausimus. Į juos tikrai bus atsakyta. Taigi, jei iškils klausimų, galime suformuluoti raštą nuo draugijos.

7) dėl FMR atstovo SAM. Gerb Rasa Biekšienė pasiūlė inicijuoti kurti komitetą, atsakingą už reabilitacijos klausimų sprendimą. Jį sudarytų SAM atstovai, VLK atstovai, akreditacijos tarnybos atstovai, FMR gydytojai ir taip pat visos komandos specialistai. Į šį klausimą turime atsakyti MES. Todėl laukiu jūsų diskusijų ir komentarų.