Konferencijos data: 2023 m. spalio 19 d.


Konferencijos vieta: Verslo lyderių centras "BLC", A korpusas, 1 aukštas, OTO salė,
 (K. Donelaičio g. 60, Kaunas)

Konferencija skirta visų specialybių gydytojams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, bendrosios praktikos slaugytojams, medicinos psichologams, logoterapeutams.
Dalyviams bus išduodami 8 val. LSMU elektroniniai kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 

Plačiau apie konferenciją ir registracija

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA

 
8:30–9:00         LFMRGD narių registracija

9:00–10:00       I SESIJA  |  Visuotinis LFMRGD narių susirinkimas
10:00–10:15     Kavos pertrauka  |  Konferencijos dalyvių registracija

10:15–11:30     II SESIJA
Medicininės reabilitacijos organizavimo ir vykdymo aktualijos Lietuvoje
10:15–10:30     Medicininės reabilitacijos organizavimas ir vykdymas Lietuvoje
                           Elita Radkevič, LR SAM Asmens sveikatos departamentas, Pirminės sveikatos priežiūros, odontologijos ir medicininės                                   reabilitacijos skyrius, Patarėja
10:30–10:45     Reabilitacijos paslaugų apmokėjimas 2022–2023 metais

                          Rimantė Venclovienė, VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vyr. specialistė 
10:45–11:15     Negalios nustatymo aktualūs klausimai. Kas naujo 2024 m.

                          Daiva Valadkevičienė, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM, Vilniaus II teritorinio skyriaus vedėja
11:15–11:45     Techninės pagalbos priemonių įsigijimo neįgaliesiems tvarka Lietuvoje
                          Vilma Naujokė, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM direktorė​
11:45–12:00     Atsakymai į klausimus 

12:00–13:00    III SESIJA
Neurologinių pacientų reabilitacijos aktualijos

12:00–12:30     Nemobilių neurologinių pacientų kineziterapijos principai
                          Prof. dr. Eglė Lendraitienė, LSMU MA Reabilitacijos klinika
12:30–13:00     Magnetostimuliacijos naujovės, praktinis pritaikymas
                          Dokt. Laura Petrusevičienė, LSMU MA Reabilitacijos klinika
13:00–14:00    Pietų pertrauka

14:00–17:00    IV SESIJA
Įvairūs reabilitacijos klausimai
14:00–14:30    Senatvinis silpnumo sindromas kardiologinių pacientų reabilitacijoje

                          Dr. Eglė Tamulevičiūtė-Prascienė, LSMU MA Reabilitacijos klinika, Kulautuvos reabilitacijos ligoninė
14:30–15:00    Suaugusių skoliozė. Reabilitacijos iššūkiai ir galimybės
                         
 Gintarė Vaitkienė, FMR Gydytoja, Klinikų grupės Empatija įkūrėja ir vadovė
15:00–15:30    Skausmas ir su skausmu susijusi negalia fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo praktikoje
                          Dr. Dovilė Naruševičiūtė, LSMU MA Reabilitacijos klinika​
15:30–16:00    Smūginės bangos taikymo naujovės
                          Darius Aukščiūnas, STORZ MEDICAL, Lietuva
16:00–17:00    Diskusijos. Konferencijos uždarymas

Gerbiamieji Draugijos nariai, tikriausiai jau žinote, kad 2023-10-19 d. vyks ir Lietuvos Fizinės Medicinos ir Reabilitacijos Gydytojų Draugijos visuotinas ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. 

Norime supažindinti su siūlomais kandidatais į Valdybą bei Revizijos komisiją:

 

 

Kandidatai į naują Valdybą

 

Kandidatai į Revizijos komisiją

Maloniai  kviečiame  sisipažinti su  XXVI-uoju fizinės medicinos ir reabilitacijos rezidentų nuotolinės konferencijos Fizioterapijos aktualijos” vykusios 2023 m. balandžio 20 d. 14 val., video medžiaga.

 

Peržiūrėti konferencijos video įrašą

Mieli Kolegos,

Maloniai kviečiame dalyvauti XX-oje jungtinėje plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos ir LSMU fizinės medicinos ir reabilitacijos rezidentų nuotolinėje konferencijoje

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos bei reabilitacijos aktualijos”, kuri vyks 2022 m. vasario 4 d. 14 val. per MS Teams.

 

Nuotolinė konferencija skirta visų specialybių gydytojams, plastinės ir rekonstrukcinės bei fizinės medicinos ir reabilitacijos rezidentams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, medicinos psichologams, bendrosios praktikos slaugytojams.

Iš anksto užsiregistravusiems ir dalyvaujantiems klausytojams bus išduodami 3 val. sertifikatai per www.medas.lsmu.lt. Sertifikatai bus parengti per 30 dienų.

Organizuoja:

LSMU Reabilitacijos klinika, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika bei Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos draugija.

Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos draugijos nariams, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos bei FMR rezidentams konferencija nemokama, visiems kitiems dalyviams – 10 Eur.

 

Dalyvio mokestį pervesti:
Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugija
Adresas:  Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Įmonės kodas:  304505519
Atsiskaitomoji sąskaita: LT807300010151793140

"Swedbank AB"

Mokėjimo paskirtis: konferencijos dalyvio mokestis

 

Registracija vyksta iki vasario  2 d. 18 val.

Prieš konferenciją visiems užsiregistravusiems dalyviams jūsų nurodytu el. paštu atsiųsime prisijungimo prie konferencijos transliacijos nuorodą. 

Į konferenciją  registruotis spaudžiant

REGISTRACIJA

2021 m. spalio mėn. 28 diena. 13 val.

Nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija

COVID-19 INFEKCIJOS MEDICININĖS  REABILITACIJOS IŠŠŪKIAI IR AKTUALIJOS 2022 M.

  


 

KONFERENCIJOS PROGRAMA

  

12:00 – 13:00 Dalyvių registracija, prisijungimo testavimas.

Mokslinė-praktinė konferencija

13:00 – 13:10 Konferencijos atidarymas. Prof. Raimondas Kubilius, Doc. Lina Varžaitytė

13:10 – 13:40 Vaikų, sergančių Covid-19 infekcija, liekamieji simptomai ir nusiskundimai. Prof. Rimantas Kėvalas, LSMU Vaikų ligų klinika

13:40 – 14:10 Suaugusiųjų, sergančių Covid-19 infekcija, liekamieji simptomai ir nusiskundimai. Prof. Andrius Macas, LSMU Anesteziologijos klinika

14:10 – 14:40 Pokovidinio sindromo ir liekamųjų simptomų raiška lietuvių populiacijoje: pirmojo mokslinio tyrimo duomenų apžvalga. Dokt. Dovilė Važgelienė, LSMU Reabilitacijos klinika

14:40 – 15:10 Suaugusiųjų liekamieji Covid-19 infekcijos reiškiniai ir  reabilitacijos galimybės ambulatorinėje praktikoje. Ar sukaupėme patirties?  Dr. Venta Donec, LSMU Reabilitacijos klinika

15:10  – 15:40 Kvėpavimo funkcijos sutrikimas ir reabilitacijos galimybės sergantiesiems COVID-19. Gyd. K. Krevnevičiūtė

15:40  – 16:10 Kineziterapijos galimybės, esant pokovidiniam sindromui. Doc. Inesa Rimdeikienė,  LSMU Reabilitacijos klinika

16:10 – 16:40 COVID-19 reabilitacijos patirtys ir iššūkiai Švedijoje. Dr. Indrė Ljungar, Švedija

16:40 – 17:10 COVID-19 reabilitacijos patirtys ir iššūkiai Japonijoje. Dr. Dovilė Naruševičiūtė, LSMU Reabilitacijos klinika

17:10 – 18:00. Diskusijos

 

Nuotolinė konferencija skirta visų specialybių gydytojams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, bendrosios praktikos slaugytojams, medicinos psichologams, logoterapeutams.

Organizatorius – LSMU Reabilitacijos klinika ir Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos draugija.

Konferencijos dalyviams bus išduoti 5 val. LSMU el. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 

Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos draugijos nariams, FMR rezidentams, konferencija nemokama, visiems kitiems dalyviams – 10 Eur.

Nuotoliniai mokymai

RACIONALUS ANTIMIKROBINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ SKYRIMAS IR VARTOJIMAS

2021 10 07

 

MOKYMŲ PROGRAMA:


– Antimikrobinių preparatų klasifikacija.
– Farmakokinetika, farmakodinamika, indikacijos, dozavimas, tarpusavio sąveika. Antimikrobinių preparatų vartojimo iššūkiai ir ateitis.
– Kliniškai ir epidemiologiškai svarbūs mikroorganizmai ir jų atsparumo antimikrobiniams vaistams priežastys. Antimikrobinių preparatų klasifikacija.
– Farmakokinetika, farmakodimika, indikacijos, dozavimas, tarpusavio sąveika.
– Bendrieji racionalios antimikrobinės terapijos principai. Netinkamo antimikrobinių vaistų skyrimo pasekmės.
– Praktiniai racionalaus antimikrobinių preparatų vartojimo principai vaikų gydymo praktikoje.
– Praktiniai racionalaus antimikrobinių preparatų skyrimo ir vartojimo principai suaugusių asmenų gydymo praktikoje. Klinikinių situacijų pristatymas.
– Diskusijos, klausimai. Vertinimo anketa.

SVARBU: Pagal LR SAM ministro įsakymą „Dėl LR SAM ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos pakeitimo“ 2020 m. kovo 16 d. Nr.V-398.
Dalyviams bus išduodami 6 kvalifikacinių val. elektroniniai PAŽYMĖJIMAI, tinkantys licencijoms nurodytiems specialistams.

Plačiiau: https://ziniulaboratorija.lt/produktas/nuotoliniai-mokymai-racionalus-antimikrobiniu-vaistiniu-preparatu-skyrimas-ir-vartojimas-2021-10-07/

Konferencijos aprašymas

LSMU Reabilitacijos klinikos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugijos nuotolinė konferencija

 

IŠEMINĖ ŠIRDIES LIGA: NUO PREVENCIJOS IKI IŠEIČIŲ VALDYMO

 

2021 m. birželio mėn. 16 diena. 15 val.

 

Nuotolinės konferencijos transliacija https://konferencijos.emedicina.lt/iseminesirdiesliga20210616/

prisijungus tik registruotiems vartotojams*  

 

Nuotolinės konferencijos transliacija prisijungus tik registruotiems vartotojams* 

 

 

14:30 – 15:00 Dalyvių registracija, prisijungimo testavimas.

 

15:00– 15:25 Popandeminė COVID-19 era: sportas ir širdies pažaida. Doc. T. Lapinskas

15:25– 15:50 Šiuolaikinės dislipidemijos gydymo tendencijos. Prof. O. Gustienė

15:50– 16:15 GPL - 1 tabletė efektyvesniam cukrinio diabeto valdymui. Prof. B. Žilaitienė

16:15 – 16:40 IŠL ir antitrombocitinis, antikoaguliacinis gydymas. Prof. O. Gustienė

16:40– 17:05 Sportavimo ir fizinio treniravimo galimybės sergantiesiems ŠKL. Prof. R. Kubilius

17:05– 17:20 Kardiologinės reabilitacijos ypatumai pacientams su implantuotais elektriniais širdies prietaisais. Gyd. S. Gelumbickaitė, doc. L. Varžaitytė

17:20– 17:35 Nauji fizikiniai veiksniai: kardiosinchronizuota intermituojanti kompresija. Gyd. A. Stulpinienė, gyd. A. Keizeris

17:35– 17:50 Paciento patirtys. Savipriežiūra ir vaistų vartojimas - ar pasiekiami tikslai? G. Drukteinis

17:50– 18:05 Ekspertų diskusija ir atsakymai į klausimus

 

 

Nuotolinė konferencija skirta visų specialybių gydytojams.

Visiems konferencijos dalyviams bus išduoti 4 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

 

Registruotis iki birželio mėn. 14 dienos 15 val. imtinai. Užsipildžius registracijai, organizatorius gali sustabdyti registraciją anksčiau laiko.

*Registruojantis interneto svetainėje prašome LIETUVIŠKOMIS raidėmis (duomenys automatiškai bus įrašyti į dalyvio pažymėjimą) nurodyti dalyvio vardą, pavardę, specialybę, darbovietės pavadinimą ir telefono numerį.

 

*Visiems užsiregistravusiems 2021 06 10  9 val. atsiųsime prisjungimo kodus prie transliacijos nuorodos  https://konferencijos.emedicina.lt/iseminesirdiesliga20210616/

 

*Svarbu! Atmintinė nuotolinės konferencijos dalyviui:

-          konferencija skirta gydytojui.

-          Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai bus išduoti tik konferencijos dieną prisijungusiems unikaliu kodu prie vaizdo konferencijos transliacijos. Pažymėjimai bus išduodami elektroniniu būdu LSMU profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių administravimo sistemoje https://medas.lsmu.lt/ Todėl prašome iki birželio 12 d. medas.lsmu.lt sistemoje susikurti/atnaujinti savo paskyrą. Paskyroje būtinai turi būti įrašytas el. pašto adresas. Jei sistemoje medas.lsmu.lt nepavyksta atnaujinti paskyros (sistema rodo, kad tokiu asmens kodu žmogus jau yra, bet prieigos atgauti nepavyksta), prašome kreiptis el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-          Rekomenduojame naudoti Google Chrome arba Mozilla Firefox naršyklę. Naršyklė su HTML5 ir H.264 vaizdo kodavimo standarto palaikymu

LSMU MA Reabilitacijos klinika ir Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugija organizuoja nuotolinę mokslinę praktinę konferenciją „Medicininės reabilitacijos aktualijos 2021 m.“

 

Skaityti pranešimai:

Nerimo Ir Depresijos Įtaka Reabilitacijai Po GSI (LSMU FMR gyd. rez. Simona Ripkauskaitė Vadovė: Doc. L. Varžaitytė)

Pažintinių Funkcijų Sutrikimas Esant Parkinsono Ligai (FMR gyd. rez. Aistė Pažėrienė Moderatorius: doc. L. Varžaitytė)

Peties Sąnario Problemos Po Insulto pirminė konsultacija (FMR gydytoja rez. Simona Vaitonytė Darbo vadovė: Jūratė Kesienė)

Reabilitacijos Gairės Po Galvos sm. Traumos (FMR gydytoja rez. Aistė Akmanavičienė Moderatorius: Doc. Lina Varžaitytė)

Transkranialinės Magnetostimuliacijos Poveikis Paralyžuotai Rankai  (FMR gydytoja rez. Laura Petrusevičienė Vadovas: prof. R. Savickas)

 

 

Laba diena, gerbiami darbo grupės nariai ir kolegos,

Nuoširdžiai norime visiems padėkoti už Jūsų indėlį gerinant medicininės reabilitacijos prieinamumą Lietuvoje ir palinkėti visiems sveikatos ir kantrybės mūsų darbuose.

 

Kaip jau žinote nuo š. m. sausio mėn. įsigaliojo LR sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimai:

 

  1. Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ pakeitimas 2020 m. gruodžio 28 d. Nr.  V-3032 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/30b16100490411eb8d9fe110e148c770
  2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas 2020 m. gruodžio 28 d. Nr. V-3033 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f46965048f111eb8d9fe110e148c770

 

Kviečiame Jus sausio 8 d. 15 val. sudalyvauti SAM organizuojamame pasitarime, kuriame bus pristatyti esminiai minėtų įsakymų pakeitimai (VLK pristatymas). Nuorodą į susitikimą rasite žemiau.

 

Taip pat maloniai prašome Draugijų ir Asociaciją pasidalinti šiuo kvietimu su suinteresuotomis institucijomis.

 

Dėkojome visiems už bendradarbiavimą.

 

Nuoširdžiausi linkėjimai, iki pasimatymo penktadienį.

 

Pagarbiai

Elita Radkevič

 

________________________________________________________________________________

„Microsoft Teams“ susitikimas

Prisijunkite naudodami savo kompiuterį ar mobiliojo įrenginio programėlę

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo

XV-oji fizinės medicinos ir reabilitacijos rezidentų nuotolinė konferencijaSergančiųjų atramos judamojo aparato ligomis reabilitacijos aktualijos” vyks 2020 m. gruodžio 17 d. 14 val.

Konferencijos transliacija vyks per MS Teams

PROGRAMA

 

13:30 - 14:00

 

Dalyvių prisijungimas, testavimas

 

14:00 - 14:05

5 min.

Konferencijos atidarymas

 

Prof. R. Kubilius, doc. L. Varžaitytė

14:05 – 14:25

20 min.

Klubo ir kelio sąnario endoprotezavimo principai, pooperacinės rekomendacijos ir rezultatai.

LSMU OT rezidentas Matas Meškauskas

Moderatorius

Doc. Justinas Stučinskas

14:25– 14:45

20 min.

Kada pacientas gali pilnai remti galūnę po osteosintezių operacijų?

 

LSMU OT rezidentas Karolis Jurgelaitis

Moderatorius

Arnoldas Sipavičius

14:45 – 15:05

20 min.

Klubo sąnario endoprotezavimas. Prereabilitacijos ir reabilitacijos rekomendacijos

LSMU FMR rezidentė Gintarė Repečkaitė

Moderatorius

Dr. D. Naruševičiūtė

15:05 – 15:25

20 min.

Kelio sąnario endoprotezavimas. Prereabilitacijos ir reabilitacijos rekomendacijos

LSMU FMR rezidentė Lina Minkevičiūtė

Moderatorius

Doc. Lina Varžaitytė

15:25 – 15:45

20 min.

Reabilitacijos principai po peties sąnario endoprotezavimo.

VU FMR rezidentė Goda Augustė Pučėtaitė

Moderatorius

Svetlana Lenickienė

15:45 – 16:05

20 min.

Mobilumo lygio įvertinimas pacientams po amputacijų.

VU FMR rezidentė Rūta Vosyliūtė

Moderatorius

Svetlana Lenickienė

16:05 – 16:30

25 min.

Diskusijos

Dėl Covid-19 infekcijos keliamos grėsmės, 2020 m. balandžio 17 dieną Kaune planuota Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugijos kartu su kineziterapeutų ir ergoterapeutų draugijomis konferencija perkeliama į lapkričio 26 d.  Viešbučio „Park Inn Radisson“ konferencijų centras, Donelaičio g. 27, Kaunas
Išsamesnė informacija bus suteikta prieš renginį.

Pagarbiai.

Lina Varžaitytė

LFMRGD prezidentė

Laba diena,

Sveikatos srities hakatonas „Hospiton 2019“ vyks jau šį savaitgalį Kaune ir kviečia spręsti reabilitacijos srities iššūkius bei kurti inovatyvius sprendimus! 

Hakatone kviečiami dalyvauti visų krypčių specialistai - IT, inžinerijos, dizaino, socialinių moksl
ų atstovai ir, žinoma, medicinines žinias turintys  sveikatos srities atstovai- gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai, fizioterapeutai ir visi besidomintys bei norintys kurti visuomenei naudingus sprendimus! 
Jeigu neturite komandos, tačiau vis tiek norite pasidalinti savo žiniomis bei įgūdžiais - ne bėda! Registracijoje nurodykite sritį, kurią atstovaujate ir pažymėkite, jog norite prisijungti prie komandos. Renginio metu padėsime Jums prisijungti prie komandos, kuriai tokio specialisto žinių trūks. 

Geriausios komandos bus apdovanotos ne tik piniginiais prizais, bet ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybėmis!

Pažadame gerą laiką su skirtingų sričių specialistais ir savo srities ekspertais!
 
Registracija vyksta iki šios dienos pabaigos: bit.ly/Hospiton2019-Registracija
 
Daugiau informacijos tinklalapyje: https://hospiton.lt/
Sekine naujienas: Facebook platformoje
Straipsnis apie Hospiton: LSMU svetainėje
 

 

 

 

Registracijos forma bus įkelta vėliau. 

PALANGOS REABILITACIJOS LIGONINĖS, KLAIPĖDOS UNIVERSITETO IR LFMRGD ORGANIZUOJAMA

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ ­– PRAKTINĖ  KONFERENCIJA

 

 

“INSULTAS ĮVAIRIŲ SPECIALISTŲ AKIMIS: GYDYMAS, TARPDISCIPLININĖ REABILITACIJA”

2019 m. spalio mėn. 25 – 26 dienomis                                                   

 

Konferencija skirta PASAULINEI INSULTO DIENAI 

Konferencija skirta: visų profesinių kvalifikacijų gydytojams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, logoterapeutams, bendrosios praktikos slaugytojoms, socialiniams darbuotojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams.

 

Konferencijos tikslas – naujausiais įrodymais pagrįstas insulto bei jo komplikacijų gydymas taikant pažangius metodus įvairių specialistų praktinėje veikloje.

 

Konferencijos dalyvių įgyjamos kompetencijos:

·         Platesnės ir gilesnės žinios apie insulto gydymo ir reabilitacijos strategijas ir įvairovę.

·         Mokėjimas pritaikyti reabilitacijos inovatyvias technologijas ir gydymą savo praktinėje veikloje,

·         Inovatyvių reabilitacijos metodų naudos supratimas,

·         Nuostatos visą gyvenimą mokytis, keistis, ieškoti suvokimas. 

Konferencijos data ir vieta:                                                               

·         Spalio 25 d. Klaipėdos Universiteto Aula Magna salė, 2a ( Herkaus Manto g. 90 PC „Studlendas“, Klaipėda)

·         Spalio 26 d. Palanga, Palangos reabilitacijos ligoninės konferencijų salė, 2a (Vytauto g. 153, Palanga)

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Spalio 25 d, penktadienis,  (Herkaus Manto g. 90 PC „Studlendas“, Klaipėda)

9.00- 10.00

 Registracija.

10.00- 10.30

Konferencijos atidarymas ir sveikinimo žodis

LR sveikatos apsaugos ministerijos sveikinimo žodis,

Palangos reabilitacijos ligoninės direktorė Romantė Aleknavičienė,

Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas

10.30- 12.30

Aula magna,

2 a

I SESIJA.  INSULTO GYDYMO NAUJOVĖS IR PROFILAKTIKA

Moderatoriai: prof. dr. Daiva Mockevičienė, gyd. Eglė Šniuolytė

10.30- 11.00

“Insultas: naujausiais įrodymais pagrįstas gydymas”.

 Gyd. neurologas doc. V. Matijošaitis, LSMUL KK

11.00– 11.30

 “Trombolizė: greitas ir efektyvus  gydymas”.

  Gyd. neurologė E. Galvanauskaitė/S. Ščeponacvičiūtė,  Respublikinė Šiaulių ligoninė

11.30 – 12.00

 “Neurochirurgijos vaidmuo insulto gydyme”.

 Gyd. neurochirurgas doc. dr. A. Gvazdaitis, Klaipėdos universitetinė ligoninė.

12.00 – 12.30

 "Antikoaguliantai insulto profilaktikai: reikšmė ir naujienos"

 Gyd. kardiologė dr. D. Jarašiūniėnė, Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

12:30 – 13:30

 Pietų pertrauka. Stendinių pranešimų sesija.

13.30-15.30

Aula magna,

2 a

II SESIJA. INSULTAS: REABILITACIJOS GALIMYBĖS

Moderatoriai: doc. dr. Lina Varžaitytė, doc. dr. Brigita Kreivinienė

13.30 – 14.00

“Human -Computer Confluence for rehabilitation purpose after stroke”

 Dr. Alexander  Kollreider, Austrija

14.00 – 14.20

“Spastiškumas: gydymo naujovės”

LFMRGD prezidentė, FMR gyd. doc. dr. L. Varžaitytė, LSMUL KK

14:20 – 14:40

“Mikrocirkuliacijos gerinimas pacientams po galvos smegenų insulto”

 FMR gyd. A. Keizeris, LSMUL KK

14.40 – 15.00

“Computerized cognitive rehabilitation system in stroke. Clinical evidence and administration plans.”

 Ferry Tomaszyk, Hasomed GmbH, Vokietija

15.00 – 15.30

 “Acute Ischemic Stroke. Dysphagia. Swallowing function restoration or compensation?. VITAL STIM.”

 Dr. E. Konovalova, DJO GLOBAL, Rusija

15:30-16.00

Kavos pertrauka. Stendinių pranešimų sesija.

16.00-18.00

Aula magna,

2 a

III SESIJA. INSULTAS: REABILITACIJOS GALIMYBĖS (tęsinys)

Moderatoriai: prof. dr. Martinkėnas, gyd. Judita Daratienė

16.00-16.40

“Eisenos treniruoklio “Kinisiforo” klinikinis pritaikymas”. 

 Onisiforos Hadjionisiforou, Kipras

16.40-17.00

“Insutas: pacientų priežiūros sunkumai ir iššūkiai” 

 FMR gyd. dr. G. Vaitkienė, Vilniaus kolegija

17.00-17.30

 “Funkcinė elektros stimuliacija insulto praktikoje”.

Kineziterapeutė V. Piekuvienė, Palangos reabilitacijos ligoninė

 17.30-18.00

Diskusijos.

 

 

Spalio 26 d, šeštadienis,  (Palangos reabilitacijos ligoninė, adr. Vytauto g. 153, Palanga)

8.30- 9.00

 Registracija.

9.00- 12:00

Vieta: konferencijų salė, 2a

IV SESIJA. METODŲ TAIKYMAS REABILITACIJOJE

Moderatoriai: gyd. Judita Daratienė, gyd. Eglė Šniuolytė

9.00- 9.30

“Palangos reabilitacijos ligoninės patirtis insulto reabilitacijoje”

FMR gydytojos  E. Šniuolytė/J. Daratienė, Palangos reabilitacijos ligoninė

9.30- 10.00

 “ Gyvūnų asistuojamos terapijos integravimas į pacientų patyrusių galvos smegenų insultą”  

 

Prof. dr. D. Mockevičienė, doc. dr. B. Kreivinienė, K. Mockevičienė

Klaipėdos universitetas, , LJM Delfinų terapijos centras,  VšĮ “Vaiko raida

10.00– 10.20

"Hipoterapijos poveikis cerebrinį paralyžių turinčio vaiko liemens raumenų aktyvumui"

A.    Savenkovienė, O. Rezgienė, J. Rutkienė

 Šiaulių universitetas, SHS centras

10.20 – 10.40

“Geoterminis vanduo – kardiovaskulinės rizikos mažinimui”

 Doc. dr. L. Rapolienė

10.40 – 11.00

„Delfinų asistuojamos terapijos poveikis asmenims, patyrusiems hemoraginį galvos smegenų insultą: atvejo analizė.“

E. Radzevičienė, Klaipėdos universitetas

11.00 – 11.20

“E-LINK combines quick, precise Evaluation with functional, innovative Exercise”

 Ruth Seddon, Biometrics Ltd., Jungtinė karalystė

11.20 – 11.40

 „Ergoterapeuto vaidmuo insulto reabilitacijoje“

 Ergoterapeutė A. Višimirskaitė, Palangos reabilitacijos ligoninė

11:40 – 12:00

“Biogrįžtamasis ryšys – šiuolaikiškas sprendimas dubens dugno disfunkcijų valdymo iššūkiams”

 

 Maciej Pawlowski, Lenkija

 

12:00 – 12:30

  Kavos pertrauka

12.30-15.30

V SESIJA.  PARALELINĖS PRAKTINĖS SESIJOS

Praktikų pristatymai ir metodų praktiniai mokymai

 

·         Kineziterapija sekcija

Moderatorius: V. Piekuvienė

12:30  “Eisenos treniruoklio “Kinisiforo” praktinis pritaikymas”

“K-Set metodo ir elipsinės treniruočių sistemos KINISIFORO efektyvumas pacientų reabilitacijai po insulto”

 

Metodo ir sistemos kūrėjas Onisiforos Hadjionisiforou, Kipras

 

 

·         Ergoterapijos sekcija

Moderatorius:   A. Višimirskaitė   

             12:30 “IVES+, DIEGO, MIRO ir kitų technologijų pristatymas”

BEKA

 

·         Logoterapijos sekcija

Moderatorius: L. Lukšienė

13:30 Disfagijos aparato, metodikų pristatymas

Elena Konovalova, doctor,  DJO GLOBAL, Rusija

 

13:30  Kompleksinės reabilitacijos sistemos apžvalga Palangos reabilitacijos ligoninėje

 15.30-16.30

Diskusijos, konferencijos apibendrinimas.

Konferencijos mokslinis ir organizacinis ir komitetas:

 

Pirmininkas: Gyd. Judita Daratienė

 

Nariai: prof. dr. Razbadauskas, prof. dr. Mockevičienė, R. Aleknavičienė, E. Šniuolytė, V. Piekuvienė, M. Kasiliauskaitė, R. Urbonienė, A. Martinkėnas, doc. dr. Skarbalienė.

 

Registracija vykdoma elektroniniu būdu abiems dienoms ir praktinėms veikloms iki spalio 10 dienos. Vietų skaičius ribotas.

 

Stendinių pranešimų ir santraukų priėmimas vykdomas iki spalio 1 dienos.

 

Konferencijos dalyvio mokestis: 20 Eur.

Konferencijos dalyvio mokestis mokamas vietoje arba išankstiniu pavedimu (jei reikalinga sąskaita-faktūra)

Pranešėjams (žodiniai ir stendiniai pranešimai) - nemokamai

 

Pažymėjimai: seminaro dalyviams bus išduodami 16 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, valandos suderintos su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.

Į konferencijos dalyvio mokestį įskaičiuota:

- dalyvavimas konferencijos mokslinėje praktinėje programoje ir konferencijos leidinys;

- Klaipėdos Universiteto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (16 val.).

 

Informacija: tel. +37046398528 (KU); +37046041351 (PRL) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Į konferenciją registruotis čia: https://forms.gle/HPVz7ANWWXPCgzY67

 

REIKALAVIMAI STENDINIAMS PRANEŠIMAMS

Stendinio pranešimo medžiaga yra pateikiama raštu, akcentuojant analizuojamos tematikos aktualumą, problemą, tyrimo tikslą, turimus tyrimo rezultatus, išvadas bei laikantis šių techninių reikalavimų:

·         Pranešimo formatas – A1 formato lapas;

 

·         Pranešimo padėtis – vertikalus;

 

·         Visas skaitomas tekstas turi būti iš kairės į dešinę;

 

·         Pranešimo esminė tekstinė medžiaga sudaro – 30 %,o vaizdinė medžiaga – 70%;

 

·         Antraštė (A1 formato lapo viršuje) – pateikti STENDINIO PRANEŠIMO PAVADINIMAS (centruota; didžiosios, paryškintos raidės; šrifto dydis – 40); PRANEŠIMO AUTORIUS (- IAI) (centruota; didžiosios, neparyškintos raidės; šriftas – 20); ATSTOVAUJAMA INSTITUCIJA/ ORGANIZACIJA (centruota; didžiosios, neparyškintos raidės; šriftas – 20).

·         Vaizdinės medžiagos formos (atitinkamai: schemos; lentelės; grafikai; žemėlapiai; paveikslėliai; diagramos; nuotraukos ir kt.) – geros kokybės, sunumeruoti arabiškais skaitmenimis, pavadinimai rašomi atitinkamos vaizdinės medžiagos formos (schemos, lentelės ir pan.) viršuje, o jų apačioje nurodomi naudojami šaltiniai/autorystė.

 

·         Pabaigoje (A1 formato lapo apačioje) - TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ - PRAKTINĖ KONFERENCIJA „INSULTAS ĮVAIRIŲ SPECIALISTŲ AKIMIS: GYDYMAS, TARPDISCIPLININĖ REABILITACIJA“, SKIRTA PASAULINEI INSULT DIENAI PAMINĖTI. KLAIPĖDA, 2019 (centruota; didžiosios, neparyškintos raidės; šriftas – 20).  

Mieli kolegos,

Maloniai kviečiame į LSMU Reabilitacijos klinikos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugijos ir Ortopedijos traumatologijos klinikos organizuojamą konferenciją

 

"Aktualūs ortopedinių traumatologinių ligonių klausimai ir jų sprendimo būdai multidisciplininėje komandoje"

Šių metų Balandžio 12 d. tradicinė, jau penktoji konferencija „AKTUALŪS REABILITACIJOS KLAUSIMAI“, Viešbučio „Park Inn Radisson“ konferencijų centras, Donelaičio g. 27, Kaunas

Subcategories