Nuotoliniai mokymai

RACIONALUS ANTIMIKROBINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ SKYRIMAS IR VARTOJIMAS

2021 10 07

 

MOKYMŲ PROGRAMA:


– Antimikrobinių preparatų klasifikacija.
– Farmakokinetika, farmakodinamika, indikacijos, dozavimas, tarpusavio sąveika. Antimikrobinių preparatų vartojimo iššūkiai ir ateitis.
– Kliniškai ir epidemiologiškai svarbūs mikroorganizmai ir jų atsparumo antimikrobiniams vaistams priežastys. Antimikrobinių preparatų klasifikacija.
– Farmakokinetika, farmakodimika, indikacijos, dozavimas, tarpusavio sąveika.
– Bendrieji racionalios antimikrobinės terapijos principai. Netinkamo antimikrobinių vaistų skyrimo pasekmės.
– Praktiniai racionalaus antimikrobinių preparatų vartojimo principai vaikų gydymo praktikoje.
– Praktiniai racionalaus antimikrobinių preparatų skyrimo ir vartojimo principai suaugusių asmenų gydymo praktikoje. Klinikinių situacijų pristatymas.
– Diskusijos, klausimai. Vertinimo anketa.

SVARBU: Pagal LR SAM ministro įsakymą „Dėl LR SAM ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos pakeitimo“ 2020 m. kovo 16 d. Nr.V-398.
Dalyviams bus išduodami 6 kvalifikacinių val. elektroniniai PAŽYMĖJIMAI, tinkantys licencijoms nurodytiems specialistams.

Plačiiau: https://ziniulaboratorija.lt/produktas/nuotoliniai-mokymai-racionalus-antimikrobiniu-vaistiniu-preparatu-skyrimas-ir-vartojimas-2021-10-07/