FMR būreliai Lietuvoje

Vilniuje ir Kaune ruošiami FMR gydytojai aktyviai dalyvauja mokslinių būrelių veikloje.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos būrelių veikla:
VU MF SMD Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos būrelis 
LSMU SMD Reabilitacijos būrelis